W ramach Grudziądzkich Dni Trzeźwości CPDiPR zorganizowało konkurs profilaktyczno- plastyczny "Bezpieczny w sieci". W dniu 10 maj 2018 r. w Poradni Rodzinnej odbyło się uroczyste wręczenie nagród laureatom w obecności Wicedyrektora Centrum, Naczelnika Wydziału Spraw Społecznych UM w Grudziądzu oraz Przewodniczącego Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Do konkursu przystąpiło 14 szkół podstawowych (SP nr 1, SP nr 2, SP nr 3, SP nr 4, SP nr 5, SP nr 7, SP nr 8, SP nr 9, SP nr 12, SP nr 15, SP nr 16, SP nr 17, SP nr 20, SP nr 21) - łącznie wzięło udział 86 dzieci.

W tegorocznym konkursie laureatami zostali: 

  • w kategorii klas I-III –Jasiński Jakub SP nr 4, Kurzyńska Agata SP nr 5 oraz Olszewska Zofia SP nr3;
  • w kategorii klas IV-VI –Jankowska Zuzanna SP nr 3, Pytyński Oliwia SP nr 21 oraz Spychała Mateusz SP nr 2;
  • w kategorii klas VII-VIII – Makowska Monika SP nr 21, Osińska Oliwia SP nr 21 oraz Kurkierewicz Martyna SP nr 21.

Celem konkursu było uświadomienie dzieciom i młodzieży zagrożeń związanych z korzystania z internetu, a także prezentacja efektywnego korzystania z sieci jako alternatywy wobec zachowan ryzykownych.