Poradnia Rodzinna

W I półroczu 2018 r. w Poradni realizowano:

 • Warsztaty „Szkoła dla Rodziców” dla 12 osób oraz „Bez klapsa. Jak
  z szacunkiem i miłością wyznaczać dziecku granice” dla 18 osób;
 • „Interwencyjne wtorki”, w tym poradnictwo socjalne (12 porad dla 12 osób) oraz psychologiczne (14 porad dla 18 osób),
 • Terapię psychologiczną rodzinną i indywidualną dzieci i młodzieży (155 porad dla 57 rodzin),
 • Poradnictwo pedagogiczne (70 porad dla 40 rodzin),
 • Dyżury Opiekuna dziecka – ofiary przestępstwa, z których w okresie sprawozdawczym skorzystało 19 rodzin,
 • Nadzór nad kontaktami zewnętrznymi na zlecenie sądu, (13 zleceń)
 • Przyjazny pokój przesłuchań – 38 przesłuchań.

Łącznie z porad pedagogicznych i psychologicznych skorzystało 97rodzin.

Dodatkowo w ramach Poradni Rodzinnej funkcjonował Klub mam „Mamy nasze dzieci”, z którego skorzystało łącznie 30 rodzin. Zajęcia z wczesnej profilaktyki w Klubie mam dla rodziców i opiekunów dzieci w wieku 0-3 lat. Odbywały się również zajęcia związane z szkodliwymi i niepożądanymi zachowaniami osób dorosłych.

Placówki Wsparcia Dziennego

W okresie od 01.01.2018 do 29.06.2018 roku do PWD zapisanych było 254 dzieci z czego 44 zostało wypisanych. Stan na 29.06.2017 r. – 210 dzieci. Wszystkie dzieci były objęte opieką, wychowaniem oraz pomocą specjalistów. Od 2013 r. do 2018 r. skierowano z MOPR-u łącznie 157 dzieci (160 skierowań). W I półroczu skierowania z MOPR realizowało łącznie 46 dzieci, na które została wystawiona ocena funkcjonowania dziecka w Placówce. W ramach pracy pedagoga przeprowadzono 64 konsultacji dla  rodzin dzieci uczęszczających do PWD. Przeprowadzono w PWD porady i konsultacje dla rodziców dzieci uczęszczających do placówek wsparcia dziennego przez wychowawców (337 porad dla 108 rodziców). W 3 placówkach (Przystań Dziewiątki, Stokrotka, Gniazdo) prowadzono zajęcia socjoterapeutyczne, z których skorzystało łącznie 119 dzieci. W pozostałych placówkach (Światło, Słoneczko) zorganizowano zajęcia z elementami  dla dzieci z Treningu Zastępowania Agresji dla 10 dzieci.

Zajęcia w Klubie Młodzieżowym prowadzone były raz w tygodniu w godzinach popołudniowych. Łącznie z zajęć skorzystało 20 osób. Podczas zajęć młodzież rozwijała swoje zainteresowania oraz zapoznawała się z zagrożeniami, jakie mogą napotkać na swojej drodze.   

 

Ośrodek Profilaktyki Uzależnień dzieci i Młodzieży

W OPUDiM środku Profilaktyki Uzależnień Dzieci i Młodzieży realizowano:

 • działania dla rodziców w OPUDiM – skorzystało 123 rodziców,
 • spotkania podczas wywiadówek szkolnych – skorzystało 256 osób;
 • działania dla dzieci i młodzieży – 257 osób,
 • profilaktykę rówieśniczą – skorzystało 285 osób

W I połowie 2018 r. wprowadzono do 4 szkół (SP nr 20, SP nr 11, ZST, ZSE) scenariusze zajęć z zakresu profilaktyki uzależnień. Zajęcia w szkołach prowadzone były przez Młodzieżowych Liderów Profilaktyki Uzależnień i Promocji Zdrowia. Działając w poszczególnych szkołach realizowali również idee profilaktyki rówieśniczej z zajęć skorzystało 281 osób.

W okresie sprawozdawczym CPDiPR zorganizowało: 

 • Happening „Uzależnieni od życia” połączoną z promocją Programu Młodzieżowych Liderów Profilaktyki Uzależnień i Promocji Zdrowia,
 • Festyn rodzinny „Aktywna rodzina” dla mieszkańców Grudziądza, który odbył się przy Poradni Rodzinnej przy ul. Śniadeckich 6A.
 • Konkurs plastyczno-profilaktyczny „Bezpieczny w sieci” dla uczniów szkół podstawowych. Łącznie w konkursie wzięło udział 86 dzieci i młodzieży z 14 grudziądzkich szkół.
 • Konferencję „Zintegrowany program wspierania rodziny” dla przedstawicieli instytucji zajmującymi się pomocą dziecku i rodzinie.
 • Integracyjny turniej piłki nożnej na Orliku przy Stadionie Olimpii Grudziądz dla dzieci i młodzieży z placówek opiekuńczo-wychowawczych.
 • Koncert kabaretowy „Piosenka jest dobra na wszystko” w Klubie Akcent. Koncert zorganizowany w ramach 25-lecia działalności Centrum.

         W okresie sprawozdawczym Centrum Pomocy Dziecku i Poradnictwa Rodzinnego zorganizowało dla dzieci uczęszczających do placówek wsparcia dziennego zimowe zajęcia w placówkach okresie od 12.02.2018 do 23.02.2018, z których skorzystało 95 dzieci. Podczas ferii zimowych w placówkach „Gniazdo” przy ul. Kochanowskiego 19, „Stokrotka” przy Sobieskiego 12, „Światło” przy ul. Konarskiego 14, „Przystań Dziewiątki” przy ul. Fortecznej 29 oraz „Słoneczko” przy ul. Śniadeckich6A dzieci miały zapewnioną opiekę wychowanie oraz organizację czasu wolnego. Od 25.06.2018 r. w placówkach ruszyły półkolonie letnie, podczas których dzieci objęte będą opieką i wychowaniem, jak również korzystać będą z licznych atrakcji. 

CPDiPR zorganizowało również wypoczynek dla dzieci z rodzin dotkniętych patologią alkoholizmu i narkomanii oraz niewydolnych wychowawczo. W I połowie 2018 r. wykorzystano środki na zorganizowanie:

 • wycieczki do Redy w dniu 13.02.2018 r. dla  11 wychowanków,
 • wycieczki do Torunia w dniu 21.02.2018 r. dla 20 wychowanków,
 • wycieczki do Gdańska w dniach 22-23.02.2018 r. w której wzięło udział 17 wychowanków,

Ponadto wydatkowano środki na zorganizowanie kolonii letnich w Muszynie w dniach 01-15.07.2018 r. dla 40 wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz placówek wsparcia dziennego.