W związku z rozpoczęciem realizacji projektu pt. „Klub Młodzieżowy Eloo”, realizowanym przez Grudziądzkie Towarzystwo Pomocy Dziecku i Rodzinie „Homini” w Grudziądzu w ramach projektu grantowego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, działanie 11.1. Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR, zapraszamy dzieci i Młodzież w wieku 12-15 lat do Klubu Młodzieżowego „Eloo”, który będzie się mieścił w Grudziądzu przy ul. Śniadeckich 6a na osiedlu Strzemięcin.

Informacje w załącznikach:

Ogłoszenie

Regulamin

Oświadczenie

Formularz