Z uwagi na decyzję Rady Ministrów oraz decyzję Ministra Edukacji Narodowej w związku z zagrożeniem wynikającym z rozszerzania się koronowirusa, Zastępca dyrektora Centrum Pomocy Dziecku i Poradnictwa Rodzinnego w Grudziądzu informuje, że działalność (w tym: poradnictwo psychologiczne, pedagogiczne, grupy wsparcia, warsztaty dla rodziców i młodzieży, zajęcia dla dzieci, poradnictwo prawne i interwencyjne) Poradni Rodzinnej i Ośrodka Profilaktyki Uzależnień Dzieci i Młodzieży od dnia 16.03.2020 zostaje wstrzymana do odwołania.

Jednocześnie informuję, że istnieje możliwość konsultacji, wsparcia, pomocy w postaci interwencji kryzysowej w celu przywrócenia równowagi  psychicznej oraz specjalistycznego poradnictwa psychologicznego dla mieszkańców Grudziądza w formie rozmowy telefonicznej pod numerem 56 46 222 63 świadczonej przez pracowników OPUDiM (psychologa i specjalisty pracy z rodziną).