INFORMACJA !!!

 

Informujemy, że od dnia 02.09.2021 r. Opiekun Dziecka - Ofiary Przestępstwa wznawia usługi skierowane do mieszkańców miasta
oraz wychowanków Centrum w Poradni Rodzinnej przy ul. Śniadeckich 6A w każdy czwartek w godzinach od 1500 do 1800.

Z Opiekunem można kontaktować się osobiście bądź telefonicznie pod numerem 727 797 214 bez uprzedniego umawiania się.