Grudziądzkie Towarzystwo Pomocy Dziecku i Rodzinie „HOMINI” w Grudziądzu zrealizowało projekt Klub Młodzieżowy „Eloo” dofinansowany z Funduszy Europejskich,
w okresie styczeń – czerwiec 2019 r.

Do Klubu zapisanych było 20 osób w wieku 12-15 lat z terenu miasta Grudziądza. Odbyły się zajęcia: edukacyjno-wychowawcze z elementami socjoterapii, warsztaty profilaktyczno-edukacyjne z elementami Treningu Zastępowania Agresji, zajęcia taneczne Bboyig, zajęcia fotograficzne, zajęcia z zakresu profilaktyki rówieśniczej, wyjścia na łyżwy, kręgle, czy do kina i wiele innych. Dodatkowo uczestnicy projektu objęci byli wsparciem pedagoga i psychologa. Na zakończenie zajęć Grudziądzkie Towarzystwo Pomocy Dziecku i Rodzinie „HOMINI” przygotowało dla młodzieży festyn sportowy oraz integracyjną dwudniową wycieczkę do Biskupina.

Zajęcia odbywały się w 2 grupach (po 10 osób w grupie) raz w tygodniu w godzinach 16:00-19:00 przy ul. Śniadeckich 6A.

Celem projektu jest: wzmocnienie roli kapitału społecznego w rozwoju społeczno-gospodarczym Grudziądza, jak również wzrost aktywności społecznej mieszkańców objętych LSR do 2023 r.

Dofinansowanie projektu z UE: 50 000,00 zł