Centrum Pomocy Dziecku i Poradnictwa Rodzinnego zarządza placówkami opiekuńczo – wychowawczymi, zapewnia wspólną obsługę ekonomiczno – administracyjną, organizacyjną i specjalistyczną placówek oraz świadczy specjalistyczne usługi dla mieszkańców Grudziądza. Ponadto CPDiPR stanowi ważne ogniwo w lokalnym systemie pomocy dziecku i rodzinie. Przez lata Centrum dostosowywało się do wymagań i oczekiwań regulowanych przez ustawy i rozporządzenia. Aktualnie nasza instytucja jako jedna z pierwszych w Polsce spełniła wszystkie standardy, które wprowadziła „Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.”

Centrum Pomocy Dziecku i Poradnictwa Rodzinnego kieruje i reprezentuje na zewnątrz Dyrektor placówki, który zarządza pracą Centrum przy pomocy Zastępcy Dyrektora. W ramach struktury organizacyjnej Centrum funkcjonują:

  • PLACÓWKI OPIEKUŃCZO – WYCHOWAWCZE - świadczą całodobową opieką nad dziećmi i młodzieżą
  • DZIAŁ EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNY - składa się z zespołu pracowników administracyjno-księgowych i zespołu pracowników obsługi.
  • DZIAŁ PORADNICTWA SPECJALISTYCZNEGO - składa się z zespołu pracowników prowadzących działalność specjalistyczną i terapeutyczną: pedagog, psycholog i terapeuta.

 Grafika: schemat organizacyjny

 

Dyrektor kieruje placówkami przy pomocy WYCHOWAWCÓW – KOORDYNATORÓW do zadań, których należy organizacja i koordynowanie pracy całej placówki w postaci monitorowania i wspierania pracy wychowawców, koordynacji współpracy wychowawców ze specjalistami placówki, z sądami, ośrodkami adopcyjnymi, szkołami, instytucjami służby zdrowia, ośrodkami pomocy społecznej itp.

KADRA WYCHOWAWCÓW w każdej  placówce odpowiedzialna jest za kierowanie procesem wychowawczym dziecka oraz tworzenie serdecznej atmosfery, sprzyjającej rozwojowi uczuć i więzi emocjonalnych.  W placówkach zatrudnione są również opiekunki dziecięce, których zadaniem jest wspieranie wychowawców w realizacji zadań opiekuńczo-wychowawczych.

Każda placówka funkcjonuje według RODZINKOWEGO SYSTEMU OPIEKI WYCHOWAWCZEJ. W związku z tym, naszym podstawowym zadaniem jest tworzenie atmosfery domu rodzinnego. Każda grupa - rodzinka ma swoje odrębne mieszkanie wyposażone w oddzielną kuchnie wraz z jadalnia, salon, łazienkę, pokoje mieszkalne dla dzieci .

Grafika: CPDIPR