POCZĄTKI

Na początku 1993 r., w całej Polsce, rozpoczął się proce przejmowania przez resort oświaty pieczy nad Domami Małego Dziecka. Toruńskie Kuratorium Oświaty zaczęło się zastanawiać, co z grudziądzką placówką zrobić, gdyż ilość małych dzieci była z dnia na dzień mniejsza. Rozważano zamknięcie lub rozbudowę. Ostatecznie zwyciężyła ta druga opcja. Decyzją Kuratora Pana Edwarda Wilkirskiego dokonano reorganizacji i przekształcenia: Domu Małego Dziecka w Państwowy Dom Dziecka (decyzja nr 10 z dnia 09.06.1993),  a następnie w Dom Dziecka (decyzja nr 11 z dnia 30.06.1994).

Od tego momentu zaczęły rodzić się plany reorganizacji placówki. Osoba pełniąca funkcję Dyrektora wystąpiła z autorską inicjatywą powołania nowoczesnej placówki opiekuńczo - wychowawczej, przeznaczonej docelowo dla osiemdziesięcioroga dzieci w wieku od 0 do 18 lat. Pomysł był nowatorski, gdyż w Polsce nie istniał do tej pory żaden Dom Dziecka, który grupowałby dzieci o tak dużej rozpiętości wieku. Dawało to szansę zamieszkania w nim całym rodzeństwom, które do tej pory często były przymusowo rozdzielane.

Projekt miał realizować wizję nowoczesnego kompleksu, w którego skład miały wchodzić: cztery zespoły pomieszczeń mieszkalnych dla rozwojowych grup dziecięcych (każdy z nich składał się z: pokoi dla dzieci, świetlicy, kuchni i łazienki), jeden zespół dla dzieci w wieku przedszkolnym oraz jeden dla dzieci w przedziale wiekowym 0 – 3 lat. Zaplanowano również oddzielne sale do terapii pedagogicznej, psychologicznej, plastycznej, a także do gimnastyki korekcyjnej. Przewidziano też miejsce dla świetlicy, klubu, biblioteki i czytelni oraz zapewniono warunki do spotkań dzieci z rodzicami.

 

Grafika: Otwarcie

 

PRZEBUDOWA

Prace budowlane rozpoczęto jesienią 1994 roku. Prowadziła je grudziądzka firma Solgrud. Termin realizacji projektu przewidziano na jesień 1995r.

 

 

UROCZYSTE OTWARCIE

Oficjalne otwarcie Domu Dziecka w Grudziądzu miało miejsce dnia 29.12.1995r. Na uroczystość zostali zaproszeni przedstawiciele władz samorządowych, oświatowych, dyrektorzy Domów Dziecka w Brodnicy, Toruniu, Wydrznie i wielu innych. Poświęcenia obiektów dokonał zaprzyjaźniony z nami ks. Eugeniusz Kamiński. Podczas całej uroczystości panowała serdeczna, rodzinna atmosfera, było wiele momentów wzruszenia, uznania, życzliwości.

 

Grafika: CPDIPR

 

Osoby najbardziej zasłużone zostały uhonorowane medalami i podziękowaniami. Inicjatywa przebudowy i otwarcia nowej placówki oraz panująca w niej rodzinna atmosfera, spotkały się z szerokim uznaniem zaproszonych gości.

Rozpoczął się nowy etap, który oznaczał pracę, pracę i jeszcze raz pracę…

Nowoprzybyłe dzieci, a także ich rodziny należało przede wszystkim zdiagnozować i zaplanować kompleksowe, wieloaspektowe oddziaływania. Ponadto, by móc aktywnie pomagać dzieciom, należało zainicjować współpracę z instytucjami zajmującymi się dzieckiem i rodziną.

Przez lata placówka rozwija się, doskonali i poszerza ofertę specjalistyczną dla dzieci i mieszkańców Grudziądza.

W 1999 r., w związku z reformami oświaty i samorządową, władze miasta Grudziądza, a konkretnie Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych, przejęły od Wojewody Toruńskiego formalną pieczę nad Domem Dziecka. Od tej pory stał się on placówką pomocy społecznej. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, w swoim rozporządzeniu z dn. 01.09.2000r. w sprawie placówek opiekuńczo - wychowawczych zarządziło nowe regulacje dotyczące m. in. typów, zasad działania i organizacji wyżej wspomnianego typu placówek.

 

W grudniu 2001r.  dochodzi do przekształcenia Domu Dziecka w Centrum Pomocy Dziecku i Poradnictwa Rodzinnego
(uchwałą nr 1484/01 Zarządu Miasta z dnia 10.12.01). 

Grafika: Logo