Deklaracja dostępności strony internetowej Centrum Pomocy Dziecka i Poradnictwa Rodzinnego w Grudziądzu

CENTRUM POMOCY DZIECKU I PORADNICTWA RODZINNEGO zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Strony internetowej Centrum Pomocy Dziecka i Poradnictwa Rodzinnego w Grudziądzu.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • dokumenty PDF nie są w całości poprawnie odczytywane przez programy dla osób niewidzących (np. nieprawidłowo przygotowane m.in. tabele oraz wykresy, brak opisu i tytułów obrazów, brak sekcji nawigacyjnych, tytułu itp.)

Wyłączenia

 • dokumenty tekstowe i tekstowo-graficzne, dokumenty utworzone w programach przeznaczonych do tworzenia prezentacji lub arkuszy kalkulacyjnych, opublikowanych przed dniem 23 września 2018 r.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Pobierz Raport z wynikami przeglądu dostępności (PDF, 295 KB).

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Aneta Sałacka.
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Telefon: 564621871

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Cetrum Pomocy Dziecka i Poradnictwa Rodzinnego w Grudziądzu
 • Adres: ul. Mikołaja z Ryńska 8
  86-300 Grudziądz
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Telefon: 564621871

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Dojazd do placówki – przystanek komunikacji miejskiej przy ulicy Mikołaja z Ryńska – autobusy linii  4,8,15.
Centrum Pomocy Dziecku i Poradnictwa Rodzinnego składa się z 2 piętrowych budynków połączonych łącznikiem, który pełni funkcję uzupełniającą.
Do budynku nr 1 prowadzi wejście główne od ulicy Mikołaja z Ryńska 8, są tam schody i podjazd dla wózków dziecięcych i wózków dla osób niepełnosprawnych.
Wejście boczne od ulicy Malinowskiego jest tylko wyjściem awaryjnym w razie pożaru lub innego zagrożenia  bez dostępu dla osób nie będących pracownikami.
Do łącznika prowadzi wejście boczne ze schodami. Tym wejściem dostaniemy się do sekretariatu i gabinetów dyrekcji, księgowości i innych specjalistów.
Wejście do budynku numer 2  usytuowane jest z boku budynku –dojście od drogi na parking -wyposażone jest w schody i podjazd dla wózków,
Dla osób niepełnosprawnych dostępne są tylko pomieszczenia na parterze , w budynkach nie ma windy.
Toaleta dla niepełnosprawnych znajduje się na korytarzu na parterze budynku nr 1 blisko wejścia głównego.
Parking  CPDiPR  jest ogólnodostępny dla odwiedzjących , wyznaczone są 2 miejsca dla niepełnosprawnych.
Budynek placówki nie ma pętli indukcyjnej , oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych dla osób słabowidzących.

Informacje dodatkowe

Ułatwienia

Po witrynie można poruszać się za pomocą klawiatury poprzez użycie klawisza tabulacji (Tab).

Inne informacje i oświadczenia

Administrator będzie dążyć do poprawienia niedostępnych elementów strony, przede wszystkim załączników, które publikowane są obecnie w formacie PDF.