Placówka Interwencyjna zapewnia całodobową opiekę i wychowanie dzieciom i młodzieży, które zostały pozbawione opieki rodziców oraz znalazły się w sytuacji  kryzysowej.

Do naszej placówki trafiają dzieci w wieku od 7 roku życia wymagające natychmiastowego zapewnienia opieki i bezpieczeństwa w sytuacjach zagrożenia życia lub zdrowia, wychowanki w ciąży, małoletnie matki wychowujące swoje dzieci. W placówce przebywają także dzieci poniżej 7 roku życia, jeśli istnieje konieczność zapewnienia im szczególnej opieki zdrowotnej lub innej specjalistycznej, a także wtedy gdy dotyczy to rodzeństwa. Posiadamy 26 miejsc i funkcjonujemy w obrębie dwóch grup. W grupie I opiekę nad dziećmi najmłodszymi sprawuje specjalistyczna kadra składająca się z pielęgniarek, opiekunek dziecięcych i pomocy dziecięcych. W grupie II mieszkają starsze dzieci, których opieką i wychowaniem zajmują się  wykwalifikowani wychowawcy i opiekunki dziecięce.

Naszym celem jest nie tylko zapewnienie opieki i wychowania podopiecznym, ale także pomoc i wsparcie rodziców w przezwyciężaniu sytuacji kryzysowych, podejmowanie interdyscyplinarnych i zintegrowanych i działań mających na celu powrót dziecka do rodziny naturalnej, a jeśli to niemożliwe, znalezienie dla dziecka innej, zastępczej formy opieki.

Rodzice dzieci są codziennymi gośćmi w naszej placówce, mają zapewnione warunki do kontaktu z własnym pociechami. Autentyczne, szczere  zaangażowanie rodzica we współpracę z naszymi pracownikami oraz służbami niosącymi pomoc rodzinom skraca pobyt jego dziecka/ dzieci w placówce i przyczynia się do powrotu do domu rodzinnego.

Warunki życia dzieci przypominają system rodzinkowy. W przypadku małych dzieci nacisk kładziemy na stymulację rozwoju  poprzez zabawę i poznawanie otaczającego świata. Wraz z wiekiem adekwatnie do indywidualnego poziomu rozwoju dzieci angażowane są w formy zajęć, które uczą je samodzielności, zaradności i odpowiedzialności (np. gotowanie, pranie, zakupy, załatwianie spraw urzędowych itp.), a także pozwalają rozwijać zainteresowania i pasje ( sport, zajęcia plastyczne, muzyczne, turystyka itp.).

Placówka Interwencyjna znajduje się przy ul. Mikołaja z Ryńska 8a w Grudziądzu. Wchodzi w skład zespołu placówek Centrum Pomocy Dziecku i Poradnictwa Rodzinnego.