NASZ DOM…

…funkcjonuje na grudziądzkim osiedlu Tarpno przy ul. Ryszarda Milczewskiego-Bruna w bloku należącym do Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Grudziądzu. Zajmujemy mieszkanie o zwiększonym metrażu, w którym zapewnione są dla dzieci niezbędne warunki do życia i rozwoju młodego człowieka. Jest to placówka całodobowa, opiekuńczo-wychowawcza, działająca na bazie systemu rodzinkowego, w której przebywa obecnie dziewięcioro dzieci: dziewczynki i chłopcy w wieku od 7 do czasu usamodzielnienia. Dla naszych dzieci wszyscy pracownicy są „ciociami i wujkami”, co stwarza bliższe relacje emocjonalne.

Staramy się zaspakajać potrzeby emocjonalne, edukacyjne, duchowe, materialne, a także społeczne poprzez nawiązywanie dobrych relacji z sąsiadami i mieszkańcami osiedla. Zapewniamy dzieciom całodobową opiekę, wychowanie, pomoc edukacyjną w warunkach zbliżonych do normalnego domu rodzinnego. Dzieci mogą realizować swoje zainteresowania w dziedzinach: sportu, muzyki, zajęciach plastycznych, kulinarnych oraz w indywidualnych zainteresowaniach hobbystycznych. W celu rozwinięcia u dzieci empatii oraz odpowiedzialności, Dyrekcja Centrum wraz z koordynatorem placówki zezwoliły na zaadaptowanie dwóch kotów, którymi dzieci się opiekują, co ma duży wpływ na rozwój emocjonalny „naszej rodzinki”. Dużą wagę koordynator i wychowawcy przywiązują do wypracowywania samodzielności życiowej dzieci poprzez nabywanie umiejętności np. przygotowania posiłków, zachowania czystości w domu i higieny osobistej, nauki gospodarowania czasem wolnym oraz finansami. W celu rozwoju intelektualnego i edukacyjnego dzieci, organizujemy różnego rodzaju imprezy integracyjne np. urodziny dzieci, komunie św., a nawet śluby, wycieczki krajoznawcze, festyny osiedlowe. Dzieci biorą również udział w konkursach plastycznych, fotograficznych, poetyckich itp. W placówce oraz na terenie naszego miasta i regionu, na których zdobywają wiele atrakcyjnych nagród. Dzieci są pod stałą opieką Dyrektora, specjalistów i innych pracowników z CPDiPR takich jak: pedagodzy, psycholodzy, pracownicy socjalni, którzy w każdej chwili służą swoją radą i pomocą w rozwiązywaniu bardzo trudnych dla dzieci sytuacji.