W ramach Kampanii pn. "PRZEMOC, NIE OZNACZA NIE MOC" Centrum Pomocy Dziecku i Poradnictwa Rodzinnego w Grudziądzu w roku 2021 zaplanowało działania: 

1. Konkurs profilatyczno - edukacyjny pt. "Moje relacje z rówieśnikami"

    Dnia 14 czerwca odbyło się rozstrzygniecie konkursu. Wszystkie dzieci za swoją kreatywność i pracę otrzymały upominki, natomiast zwycięzcy najbardziej

    wyróżniających się prac otrzymali nagrody.

 

2. Materiały edukacyjno - profilaktyczne dot. przemocy domowej, cyberprzemocy i oferty pomocowej  w tym zakresie.

    Produkcja materiałów filmowych została udostępniona na stronie internetowej Centrum.

 Materiał zawiera możliwość odtwarzania nagrania z napisami - proszę kliknąć w oknie odtwarzania na przycisk Napisy kliknij i uruchom napisy w filmie

Audiodeskrypcja - zapoznaj się z nią.

 

Materiał zawiera możliwość odtwarzania nagrania z napisami - proszę kliknąć w oknie odtwarzania na przycisk Napisy kliknij i uruchom napisy w filmie

Audiodeskrypcja - zapoznaj się z nią.

 

 

 

3. Bieg przeciwko przemocy

    Wirtualny Bieg pn. "Agresja jest słaba, a bieg to odwaga", który odbedzie się w dniach 16.09.2021 r. - 26.09.2021 r.

    Bieg będzie podsumowaniem dotychczasowych działań oraz wyraźnym sprzeciwem na brak zgody na zachowania o charakterze przemocowym.

    Serdecznie zapraszamy małych i dużych, młodych i tych starszych. Słowem każdego kto sprzeciwia się przemocy i chce zadbać o swoje zdrowie.

 

Regulamin - kliknij aby zapoznać się z jego treścią.

Formularz zgłoszeniowy - kliknij aby zapoznać się z jego treścią

 

4. Spotkanie edukacyjne "Widzę reaguję"

   Spotkanie edukacyjne odbędzie się na terenie Poradni Rodzinnej przy ul. Śniadeckich 6a dla pracowników instytucji pomocowych oraz kadry

   pedagogicznej szkół z naciskiem na osoby z krótkim stażem pracy celem poszerzenia ich wiedzy i wymiany doświdczeń w zakresie rozpoznawania

   symptomów przemocy, rozmowy z dzieckiem krzywdzonym oraz przeciwdziałania przemocy rówieśniczej.

   Przewidywany termin realizacji spotkania to IX-XII 2021 r. W sytuacji zwiększonego zainteresowania istnieje możliwość zorganizowania kilku spotkań.