Dnia 24 września 2014 zostało zawarte porozumienie pomiędzy Centrum Pomocy Dziecku i Poradnictwa Rodzinnego, a Komendą Miejską Policji w sprawie współdziałania przedstawicieli obu instytucji, gdy dochodzi do zagrożenia zdrowia i życia dziecka w przebiegu sytuacji kryzysowych w rodzinie. W ramach porozumienia weszła w życie „Procedura pomocy dziecku w czasie trwania sytuacji kryzysowej”, która spina wspólne działania Policji i pracowników CPDiPR na rzecz dzieci, które znalazły się w krytycznym położeniu w skutek kryzysu w rodzinie. Dzięki procedurze małoletnie dzieci w trakcie trwania interwencji Policji mają zagwarantowaną osobę, która chroni ich dobro i prawa oraz zapewnia wsparcie emocjonalne w trudnej sytuacji. Dzięki współdziałaniu obu podmiotów możliwa jest skrupulatna diagnoza rodziny i przyczyn kryzysu, co przekłada się na podjęcie konkretnych działań w celu odtworzenia i wzmocnienia opiekuńczej i wychowawczej funkcji rodziny oraz minimalizacji wystąpienia w przyszłości kolejnej sytuacji kryzysowej. Dzięki procedurze żadne dziecko nie „znika” z systemu, o wszystkich działaniach Policji, CPDiPR oraz sytuacji rodzinnej informowany jest Sąd rejonowy w Grudziądzu, a rodzina oraz osoby najbliższe dziecku otrzymują pakiet zaleceń i kroków zmierzających do ustabilizowana sytuacji rodzinnej.