Grafika

RUSZYŁY ZAJĘCIA W KLUBIE MŁODZIEŻOWYM „ELOO”

 

Grudziądzkie Towarzystwo Pomocy Dziecku i Rodzinie „HOMINI” w Grudziądzu prowadzi klub dla młodzieży w wieku 12-15 lat z terenu miasta Grudziądza, w którym odbywają się zajęcia edukacyjno-wychowawcze z elementami socjoterapii, warsztaty profilaktyczno-edukacyjne z elementami Treningu Zastępowania Agresji, zajęcia taneczne Bboyig, zajęcia fotograficzne, zajęcia z zakresu profilaktyki rówieśniczej, wyjścia na łyżwy, kręgle, czy do kina i wiele innych. Dodatkowo uczestnicy projektu objęci są wsparciem pedagoga i psychologa. Na zakończenie zajęć Grudziądzkie Towarzystwo Pomocy Dziecku i Rodzinie „HOMINI” przygotowało dla młodzieży szereg niespodzianek, w tym festyn sportowy oraz integracyjną dwudniową wycieczkę.

Zajęcia odbywają się w 2 grupach (po 10 osób w grupie) raz w tygodniu w godzinach 16:00-19:00 przy ul. Śniadeckich 6A.  

 

Szczegółowych informacji na temat funkcjonowania Klubu młodzieżowego „Eloo” udziela: Dorota Steinke (koordynator projektu) codziennie w godz. 08:00-15:00  
tel. 56 46 305 60.

 

 

Grudziądzkie Towarzystwo Pomocy Dziecku i Rodzinie „HOMINI” w Grudziądzu realizuje projekt Klub Młodzieżowy „Eloo” dofinansowany z Funduszy Europejskich.

Celem projektu jest: wzmocnienie roli kapitału społecznego w rozwoju społeczno-gospodarczym Grudziądza, jak również wzrost aktywności społecznej mieszkańców objętych LSR do 2023 r.

Dofinansowanie projektu z UE: 50 000,00 zł