Grudziądzkie Towarzystwo Pomocy Dziecku i Rodzinie HOMINI istnieje od czerwca 2004r. Powstało z inicjatywy i zaangażowania wielu osób z różnych środowisk,  którym bliski jest los dziecka krzywdzonego i potrzebującego. Do dnia dzisiejszego HOMINI wspiera  Centrum Pomocy Dziecku i Poradnictwa Rodzinnego w realizacji zadań statutowych.

Unoszący się parasol nad trzeba postaciami

Bardzo liczną grupę członków Towarzystwa stanowią:

  • pedagodzy i psycholodzy
  • nauczyciele
  • wychowawcy,
  • pracownicy Sądu
  • Urzędu Miasta

oraz przedstawiciele innych zaprzyjaźnionych środowisk.

 

Zarząd:

Prezes Grudziądzkiego Towarzystwa Pomocy Dziecku i Rodzinie HOMINI

Maria Janowska

Wiceprezes Grudziądzkiego Towarzystwa Pomocy Dziecku i Rodzinie HOMINI

Ewa Ludwicka

Wiceprezes Grudziądzkiego Towarzystwa Pomocy Dziecku i Rodzinie HOMINI

Dorota Steinke

Sekretarz Grudziądzkiego Towarzystwa Pomocy Dziecku i Rodzinie HOMINI

Anna Kitzermann

Skarbnik Grudziądzkiego Towarzystwa Pomocy Dziecku i Rodzinie HOMINI

Alicja Kozłowska

Członkowie  Grudziądzkiego Towarzystwa Pomocy Dziecku i Rodzinie HOMINI

Kamila Pacyna

Marta Lemańska - Chylińska