Prezes Grudziądzkiego Towarzystwa Pomocy Dziecku i Rodzinie HOMINI

Maria Janowska

Wiceprezes Grudziądzkiego Towarzystwa Pomocy Dziecku i Rodzinie HOMINI

Ewa Ludwicka

Wiceprezes Grudziądzkiego Towarzystwa Pomocy Dziecku i Rodzinie HOMINI

Dorota Steinke

Sekretarz Grudziądzkiego Towarzystwa Pomocy Dziecku i Rodzinie HOMINI

Anna Kitzermann

Skarbnik Grudziądzkiego Towarzystwa Pomocy Dziecku i Rodzinie HOMINI

Alicja Kozłowska

Członkowie  Grudziądzkiego Towarzystwa Pomocy Dziecku i Rodzinie HOMINI

Kamila Pacyna

Marta Lemańska - Chylińska