Działania Ośrodka skierowane są do rodziców i opiekunów prawnych dzieci i młodzieży

oraz dzieci i młodzieży zamieszkałej na terenie

gminy – miasto Grudziądz

lub uczęszczającej do placówek prowadzonych przez gminę – miasto Grudziądz

  OFERTA DLA RODZICÓW I ... :

  • Poradnictwo rodzinne, konsultacje specjalistyczne, spotkania indywidualne dla rodziców i opiekunów prawnych dzieci eksperymentujących z substancjami psychoaktywnymi, alkoholem, komputerem oraz hazardem, nauczycieli, wychowawców pracujących z dziećmi i młodzieżą z problemem uzależnień.
  • Grupa Wsparcia dla rodzin dzieci eksperymentującej ze środkami psychoaktywnymi, alkoholem, komputerem, hazardem (poniedziałki 17:00-20:00).
  • Wsparcie merytoryczne w zakresie problematyki uzależnień dla personelu pedagogicznego placówek oświatowych, ochrony zdrowia, opiekuńczo wychowawczych, placówek wsparcia dziennego, pomocy społecznej i innych instytucji zajmujacych się pomocą dziecku i rodzinie.

 OFERTA DLA MŁODZIEŻY:

  • Poradnictwo, konsultacje indywidualne, diagnozy.
  • Grupa Wsparcia dla osób potrzebujących wsparcia w rozwiązywaniu problemów związanych z uzależnieniem (środy  17:00 - 18:30).
  • Rozmowy motywujące do zmiany oraz motywowanie do leczenia dzieci i młodzieży.
  • Działania dla osób utrzymujących abstynencję po leczeniu.
  • Program Młodzieżowych Liderów Profilaktyki Uzależnień i Promocji Zdrowia.
  • Program profilaktyki selektywnej  FreD goes net - tel. 727 797 213