Plan pracy Ośrodka

Poniedziałek:

7:30-15:30 psycholog

12:00-17:00 specjalista pracy z rodziną

17:00-20:00 specjalista pracy z rodziną grupa wsparcia dla rodziców/opiekunów

Wtorek:

7:30-15:30 specjalista pracy z rodziną

10:00-18:00 psycholog

Środa:

7:30-15:30 specjalista pracy z rodziną

7:30-15:30 psycholog

12:00-16:00 specjalista terapii uzależnień (w trakcie certyfikacji)

16:00-19:30 specjalista terapii uzależnień

Czwartek:

7:30-15:30 specjalista pracy z rodziną

7:30-15:30 psycholog

Piątek:

7:30-15:30 specjalista pracy z rodziną

7:30-15:30 psycholog