Placówki wsparcia dziennego zapewniają dziecku:

 • Opiekę i wychowanie,
 • Zajęcia profilaktyczne, socjoterapeutyczne,
 • Pomoc dydaktyczną, pomoc w nauce, wyrównywanie opóźnień szkolnych,
 • Pomoc w radzeniu sobie z trudnościami, słabościami,
 • Wszechstronne rozwijanie zainteresowań – odkrywanie indywidualnych pasji, talentów, zamiłowań oraz ich pogłębianie,
 • Pielęgnowanie mocnych stron,
 • Stałe dożywianie uczestników,
 • Wypoczynek zimowy i letni w formie półkolonii,
 • Zajęcia plastyczne, kulinarne, rekreacyjne, relaksacyjne, umuzykalniające, edukacyjne, zajęcia w terenie (plac zabaw, boisko, wycieczki, siłownie plenerowe, spacery, fitness, zajęcia sportowe),
 • Gry i zabawy ruchowe,
 • Gry stolikowe,
 • Maratony filmowe,
 • Karaoke,
 • Cykliczne wyjścia zorganizowane ( kino, teatr, kręgle, hopland),
 • Ciepłą, przyjazną, domową atmosferę,
 • Pomoc dla rodzin poprzez usługi Poradni Rodzinnej oraz Ośrodka Profilaktyki Uzależnień Dzieci i Młodzieży.

Placówki wyposażone są w kuchnię, pokój do relaksacji, pokój w którym odbywają się zajęcia.  Dzieci korzystają z zajęć, w których uczą się między innymi współpracy, postrzegania zasad i norm funkcjonujących w społeczeństwie, podwyższają swoje poczucie własnej wartości. Placówki przede wszystkim zapewniają prawidłową opiekę i wychowanie, kultywowanie tradycji.  Podczas przebywania dzieci na terenie Placówki panuje miła, rodzinna atmosfera sprzyjająca nie tylko dobremu samopoczuciu uczestników, ale także wpływająca na ich prawidłowy rozwój. Zajęcia dobrane są zgodnie do możliwości i potrzeb dzieci, mają na celu rozwijanie zainteresowań, poszerzanie pasji i odkrywanie talentów.

 

 

UDZIAŁ W ZAJĘCIACH JEST BEZPŁATNY.

 

Zapisy dzieci do Placówek odbywają się przez cały rok, do limitu posiadanych miejsc.

Więcej informacji można uzyskać  pod numerem tel. 56 46 305 60 

Zajęcia realizowane są od poniedziałku do piątku.

 

Na terenie miasta Grudziądz istnieje 5 Placówek Wsparcia Dziennego:

 

1)    „Przystań Dziewiątki” ul.  Forteczna 29, przy SP nr 9

tel. 56 46 648 27

 

2)    „Światło” ul. Konarskiego 14, przy SP nr 1

tel. 56 68 961 11

 

3)    „Gniazdo” ul. Kochanowskiego 19, przy SP nr 16.

tel. 727797215

 

4)    „Stokrotka” ul. Sobieskiego 12, przy SP nr 20

tel. 56 68 961 53

 

5)    „Słoneczko” ul. Śniadeckich 6A

Tel. 56 46 321 49