OPIEKUN DZIECKA - OFIARY PRZESTĘPSTWA - usługa skierowana jest do mieszkańców miasta oraz wychowanków Centrum, a jej celem jest wsparcie pomoc rodzicom (opiekunom) dzieci - ofiar przemocy, dostarczenie im wiedzy w zakresie istniejących przepisów i procedur prawnych, kompetencji policji, prokuratury i sądu, możliwości pomocy terapeutycznej dzieciom, a także przygotowanie dziecka i rodziny do uczestnictwa w procedurze przesłuchania oraz ewentualne towarzyszenie im w procesach sądowych.

Usługi świadczone są przez certyfikowanych profesjonalistów przygotowanych przez Fundację Dzieci Niczyje (aktualnie Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę).