OPIEKUN DZIECKA - OFIARY PRZESTĘPSTWA - usługa skierowana jest do mieszkańców miasta oraz wychowanków Centrum, a jej celem jest wsparcie pomoc rodzicom (opiekunom) dzieci - ofiar przemocy, dostarczenie im wiedzy w zakresie istniejących przepisów i procedur prawnych, kompetencji policji, prokuratury
i sądu, możliwości pomocy terapeutycznej dzieciom, a także przygotowanie dziecka i rodziny do uczestnictwa
w procedurze przesłuchania oraz ewentualne towarzyszenie im w procesach sadowych.

Usługi świadczone są przez certyfikowanych profesjonalistów przygotowanych przez Fundację Dzieci Niczyje, którzy pełnią dyżury jeden raz w tygodniu, w czwartek, w godzinach 15 - 18. Istnieje także możliwość uzyskania porad telefonicznie, ze względu na bezpośrednie podłączenie do pokoju opiekuna ofiary.

 

UWAGA!!!

ZMIANA SIEDZIBY I TELEFONU

OPIEKUNA DZIECKA OFIARY PRZESTĘPSTWA

ul. Śniadeckich 6a

TEL. 605 464 780