PLAN PRACY PORADNI RODZINNEJ

PONIEDZIAŁEK:

07:30-15:30 Terapia psychologiczna 

16:00-19:00 Kreatywne poniedziałki - warsztaty dla rodziców "Szkoła dla rodziców", "Bez klapsa jak z szacunkiem i miłością wyznaczać dziecku granice",

16:00-20:00 Terapia psychologiczna

 

WTOREK:

10:30-12:00 Klub mam "Mamy nasze dzieci" zajęcia rozwojowo-edukacyjne dla rodziców i dzieci do lat 3

15:30-18:30 "Interwencyjne wtorki" konsultacje socjalne, psychologiczne 

15:00 -17:00 Poradnictwo prawne

 

ŚRODA:

10:00-18:00 Poradnictwo psychologiczne

15:30-19:30 Poradnictwo pedagogiczne

 

CZWARTEK:

10:00-15:00 Poradnictwo pedagogiczne

13:30-17:30 Terapia psychologiczna

16:00-20:00 Terapia psychologiczna

 

PIĄTEK:

09:00-13:00  Poradnictwo pedagogiczne