Przyjazny Pokój Przesłuchań  powstał z połączenia sił i inspiracji pracowników CPDiPR oraz członków Grudziądzkiego Towarzystwa Pomocy Dziecku i Rodzinie „HOMINI”. Standardy wyznaczała nam "Fundacja Dzieci Niczyje", która zajmuje się propagowaniem przesłuchiwania dzieci w przyjaznych warunkach.

Inauguracja działalności Pokoju miała miejsce w listopadzie 2005. 

Przyjazny Pokój Przesłuchań  to zespół pomieszczeń dostosowanych do potrzeb psychofizycznych dzieci, jak również do formalnych wymogów procesowych przesłuchań.  Pokój przesłuchań wykorzystywany jest przez sądy i prokuraturę, policję, biegłych psychologów.

 

Grafika: Pokój

Grafika: Pokój

 

W 2009 r. Przyjazny Pokój Przesłuchań otrzymał od Ministerstwa Sprawiedliwości oraz Fundacji Dzieci Niczyje  Certyfikat  nr 32, poświadczający, iż spełnia on standardy miejsca przyjaznego przesłuchiwania dzieci.

 

Grafika: Pokój