Program "Szkoła dla rodziców" ma na celu:

 

- nawiązywanie efektywnej współpracy z dzieckiem

- modyfikowanie niepożądanych lub nieodpowiednich zachowań bez stosowania przemocy;

- mądre wspieranie procesu usamodzielniania się dziecka;

- pomoc w rozwoju pozytywnego i realistycznego obrazu siebie, swoich możliwości i zdolności, a także wzrost zaufania i szcunku do siebie jako wartościowego człowieka;

- zdobycie umiejętności aktywnego, wspierającego słuchania;

- wyrażanie rodzicielskich oczekiwań i ograniczeń w taki sposób, by były one prez dziecko respektowane;

- edukację rodziców w zakresie rozwoju potrzeb dziecka, zagrożeń, czynników ryzyka i profilaktyki, kontaktu z dzieckiem, komunikacji i rozwiązywania problemów, wyznaczania norm i wymagań w rozwoju;

- pogłębianie samoświadomości i refleksji na temat skuteczności określonych metod wychowawczych, ułatwienie zakwestionowania niektórych potocznie stereotypów i mitów wychowawczych.

Zajęcia odbywają się techniką warsztatową, raz w tygodniu (10 spotkań po 3 godziny).

 

Program "Bez klapsa, jak z miłością i szacunkiem wyznaczać dziecku granice" ma na celu:

 

- zdobycie wiedzy na temat zastosowania metod, których można użyć zamiast klapsa;

- uzyskanie większej świadomości tego, co czuję i myślę w trudnych i konfliktowych sytuacjach z dzieckiem,

- lepsze zrozumienie uczuć i przeżyć dziecka w sytuacji karania,

- nauczenie sposobów, metod i technik wychowawczych zachęcających dziecko do współpracy i uczących je ponoszenia konsekwencji za swoje zachowanie.

Zajęcia odbywają się techniką warsztatową, raz w tygodniu (6 spotkań po 2 godziny).

 

 

 

Informacje dotyczące zapisów na warsztaty można uzyskać pod nr telefonu 56 46 305 60,

bądź osobiście w Poradni Rodzinnej przy ul. Śniadeckich 6A.