Deklaracja dostępności strony internetowej Centrum Pomocy Dziecka i Poradnictwa Rodzinnego w Grudziądzu

CENTRUM POMOCY DZIECKU I PORADNICTWA RODZINNEGO zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Strony internetowej Centrum Pomocy Dziecka i Poradnictwa Rodzinnego w Grudziądzu.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • dokumenty PDF nie są w całości poprawnie odczytywane przez programy dla osób niewidzących (np. nieprawidłowo przygotowane m.in. tabele oraz wykresy, brak opisu i tytułów obrazów, brak sekcji nawigacyjnych, tytułu itp.)

Wyłączenia

 • dokumenty tekstowe i tekstowo-graficzne, dokumenty utworzone w programach przeznaczonych do tworzenia prezentacji lub arkuszy kalkulacyjnych, opublikowanych przed dniem 23 września 2018 r.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Pobierz Raport z wynikami przeglądu dostępności (PDF, 352 KB).

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Piotr Kalicki.
 • E-mail: p.kalicki@cpdipr.grudziadz.com.pl
 • Telefon: 564621871

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Centrum Pomocy Dziecka i Poradnictwa Rodzinnego w Grudziądzu
 • Adres: ul. Mikołaja z Ryńska 8
  86-300 Grudziądz
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Telefon: 564621871

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna
Centrum Pomocy Dziecku i Poradnictwa Rodzinnego swoją podstawową działalność prowadzi w  budynkach  przy ul. Mikołaja z Ryńska 8, ul. Mikołaja z Ryńska 8a, ul. Śniadeckich 6A, ul. Milczewskiego –Bruna 5/1, ul. Stachury 10/1, ul. Śniadeckich 52/2, ul. Lotnicza 15/8, ul. Wiślana 12/7, ul. Sobieskiego 12, ul. Konarskiego 14, ul. Forteczna 29, ul. Kochanowskiego 19.
Dostępność architektoniczna przy ul. Mikołaja z Ryńska 8 i ul. Mikołaja z Ryńska 8A
Obiekt składa się z dwóch  piętrowych budynków, w których przebywają wychowankowie CPDiPR oraz z łącznika, w którym znajduje się część administracyjna. Do budynku nr 1 wchodzimy wejściem głównym wyposażonym w schody i podjazd dla wózków dziecięcych i wózków dla osób niepełnosprawnych.
Wejście do budynku nr 2 usytuowane jest z boku budynku -  posiada schody i podjazd dla wózków. Dla  osób niepełnosprawnych dostępne są pomieszczenia na parterze, w budynkach nie ma windy.
Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na korytarzu na parterze w budynku nr 1, blisko wejścia głównego. Budynek placówki nie ma pętli indukcyjnej, oznaczeń w alfabecie Braille'a ani oznaczeń  kontrastowych dla osób słabowidzących.
Parking wyposażony jest w jedno stanowisko przeznaczone dla osób niepełnosprawnych.


Dostępność architektoniczna przy ul. Śniadeckich 6A
Do budynku dojście jest utwardzone. Drzwi wejściowe do budynku mają odpowiednią szerokość dostosowaną do poruszania się osób niepełnosprawnych oraz posiadają obniżone progi.  Przy wejściu jest podjazd dla wózków inwalidzkich, z dostosowanymi poręczami. Budynek składa się z 1 kondygnacji. Wejścia do części pomieszczeń mają odpowiednią szerokość dostosowaną do poruszania się osób niepełnosprawnych. Drzwi do pokoi wewnętrznych nie posiadają progów. W budynku znajduje się toaleta dostosowana dla potrzeb osób niepełnosprawnych, w tym osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.
Parking obiektu przy ul. Śniadeckich 6a jest ogólnodostępny dla odwiedzających, brak wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.
Budynek placówki nie ma pętli indukcyjnej, oznaczeń w alfabecie Breille'a ani oznaczeń kontrastowych dla osób słabowidzących. Do budynku istnieje możliwość wejścia z psem asystującym.


Dostępność architektoniczna pozostałych budynków
W pozostałych budynkach, lokalach prowadzona jest działalność opiekuńczo-wychowawcza, w których przebywają dzieci i młodzież. W lokalu przy ul. Wiślanej jest dostęp dla osób niepełnosprawnych, lokal umiejscowiony jest na parterze, bez schodów.  
W placówkach nie ma pętli indukcyjnej, oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych dla osób słabowidzących.

 

Informacje dodatkowe

Ułatwienia

Po witrynie można poruszać się za pomocą klawiatury poprzez użycie klawisza tabulacji (Tab).

Inne informacje i oświadczenia

Administrator strony dąży do poprawienia niedostępnych elementów strony, starając się, aby wszelkie możliwe załączniki były publikowane w formatach dostępnych cyfrowo.