obraz przedstawia flagi Polski, UE i inne 

Centrum Pomocy Dziecku i Poradnictwa Rodzinnego w Grudziądzu informuje, że w dniu 01.03.2021 r. została podpisana umowa na realizację projektu pod nazwą
 „Klub Młodzieżowy „PIĄTKA”

Wniosek o dofinansowanie projektu został złożony w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014- 2020, Oś Priorytetowa 11,  Działanie: 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR w ramach naboru 1/G/2020 ogłoszonego przez Lokalną Grupę Działania „Grudziądzki Spichlerz”.

Celem projektu jest: wzmocnienie roli kapitału społecznego w rozwoju społeczno-gospodarczym Grudziądza, jak również wzrost aktywności społecznej mieszkańców objętych LSR do 2023 r.

Dofinansowanie projektu z UE: 45 525,00 zł

Projekt skierowany jest do 15 osób - dzieci i młodzieży w wieku od 7 do 18 lat przebywających w pieczy zastępczej zam. na terenie Gminy Miasto Grudziądz, zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży, dla których powodem umieszczenia ich w pieczy zastępczej był występujący w rodzinie problem uzależnienia od alkoholu. 

Celem naszego projektu jest wzrost aktywności społecznej 15 osób nieletnich przebywających w pieczy zastępczej zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym poprzez ich uczestnictwo w Klubie Młodzieżowym „PIĄTKA”.

Projekt realizowany jest przez Centrum Pomocy Dziecku i Poradnictwa Rodzinnego w Grudziądzu w terminie od 01.03.2021 r. do 30.06.2021 r., w ramach którego planuje się wiele atrakcji dla dzieci i młodzieży m.in. spotkania ze specjalistami takimi jak: seksuologiem, pracownikiem socjalnym, doradcą zawodowym,  aktywny wypoczynek – hulajnogi i siłownia, zajęcia z hipoterapii.

 

Termin składania wniosków rekrutacyjnych upływa w dniu 19 marca
2021 r. Dokumenty można składać w Biurze Projektu przy ul. Śniadeckich 6a oraz w Biurze Pracownika ds. Merytorycznych przy ul. Mikołaja z Ryńska 8 od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-15:00 (formularze do pobrania w biurach Projektu lub na stronie internetowej poniżej).

ZAPRASZAMY!!!!!!!

 

                                       Obraz przedstawia logo LGD Grudziądz                                                                                                             Obraz przedstawia logo CPDiPR

Regulamin - kliknij (PDF, 815 KB)

Formularz rekrutacyjny - kliknij (PDF, 253 KB)

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych - kliknij (DOC, 316 KB)