Najskuteczniejszym sposobem na praktyczne poznanie i wdrożenie Porozumienia bez Przemocy są warsztaty i szkolenia. Łączenie teorii z przykładami i osobistym doświadczaniem swoim i innych uczestników sprawia, że to, co na początku jest tylko w głowie jako trudna do zastosowania teoria, staje się naszym doświadczeniem i codzienna praktyką.

Marshall Rosenberg twierdzi, że Porozumienie bez Przemocy jest naszym naturalnym językiem, że nie uczymy się go od nowa, jedynie przypominamy. Niektórzy mówią również, że PbP jest proste, ale nie łatwe. Zasady są proste, można by nawet powiedzieć, że oczywiste, jednakże lata wpływu języka przemocy – czyli języka ocen i krytyki na nasze zachowania i sposób komunikowania, sprawia, że nie jest łatwo pozbyć się starych nawyków.

Dotychczasowy styl porozumiewania się wpływa na relacje rodzinne, rzutuje na domowników samopoczucie i poziom zmęczenia. Warsztaty są próbą odklejania się od starych, nawykowych reakcji, ćwiczenie nowych zachowań  i komunikatów a przede wszystkim otwieranie się bardziej na siebie i innych ludzi. W efekcie każdy uczestnik dostaje bardziej zrównoważone i harmonijne życie i relacje. Warsztaty przeznaczone są dla tych, którzy pragną budować ze swoimi dziećmi relacje oparte na wzajemnym szacunku i zrozumieniu.

 1. Cel główny: Wzbogacenie relacji rodzinnych i umiejętności komunikowania się, rozwinięcie współpracy i umocnienie więzi pomiędzy rodzicami i dziećmi oraz własny rozwój osobisty.

 

 1. Cele szczegółowe: rodzic ma sobie odpowiedzieć na pytania i wprowadzać w życie:
 • jak nawiązywać oparte na wzajemnym szacunku relacje z innymi,
 • jak wyrażać siebie w sposób, który buduje kontakt i bliskość,
 • jak odkrywać, co kryje się pod krytyką lub innymi trudnymi komunikatami,
 • co blokuje kontakt z drugim człowiekiem i co możemy z tym zrobić,
 • jak wyrażać swoje uczucia bez ranienia innych ludzi,
 • jak mówić o swoich potrzebach i formułować prośby w taki sposób, aby były spełnione,
 • jak wyrażać i przyjmować odmowę bez frustracji
 1. Zamierzony efekt po cyklu warsztatów:
 • pogłębienie świadomości swoich uczuć i potrzeb,
 • pogłębienie kontaktu z samym sobą i innymi,
 • pogłębienie umiejętność odróżniania komunikatów, które blokują porozumienie i zastępowania ich bardziej świadomymi, które pomagają się porozumieć z innymi.
 • zmiana sposobu komunikowania
 1. PROGRAM

Trening umiejętności wychowawczych inspirowany Porozumieniem bez Przemocy składa się z 24 godzin edukacji i warsztatów rozłożonych na 8 spotkań.