W związku z dużym zapotrzebowaniem na usługi Poradni Rodzinnej oraz Ośrodka Profilaktyki Uzależnień Dzieci i Młodzieży, zgłaszanymi przez mieszkańców Grudziądza Centrum Pomocy Dziecku i Poradnictwa Rodzinnego informuje, iż od dnia 11 maja br.  uruchomione zostaną kolejne działania wspierające dla dzieci i rodziców - telefoniczne, mailowe oraz kontakty osobiste indywidualne. Spotkania ze specjalistami odbywać się będą z zachowaniem szczególnych środków ostrożności i z wytycznymi Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Równocześnie informujemy, iż  pedagog Poradni ds. PWD przeprowadza konsultacje telefoniczne i przez cały czas monitoruje sytuację rodzin dzieci zapisanych do Placówek Wsparcia Dziennego, które w obecnej sytuacji są zamknięte z powodu epidemii.

Kolejnym etapem, który Centrum planuje będzie wznowienie spotkań grupowych w tym: warsztaty dla rodziców, Klub Mam, Klub Młodzieżowy, grupy wsparcia dla rodziców, młodzieży oraz Młodzieżowych Liderów Profilaktyki Uzależnień i Promocji Zdrowia, realizacja programu Fred goes Net.

 W celu umówienia spotkania prosimy o kontakt z rejestracją  

Poradni tel. 56 46 305 60

Ośrodka tel. 56 46 222 63